به مهربانی

شبکه اجتماعی هم افزایی و همکاری برای توانمندسازی کودکان

 

به مهربانی یک استارتاپ اجتماعی است برای حمایت از دانش آموزان بازمانده از تصیل یا در خطر ترک تحصیل برای شناسایی و جذب و ارائه بورسیه تحصیلی به آنها و همین طور ارائه خدمات کرامتمندانه از طریق شبکه همیاران و سازمان های مردم نهادهمکار به ایشان، با هدف توانمندسازی کودکان
به مهربانی شامل یک شبکه اجتماعی و یک سیستم مدیریتی است که در کنار هم فرآیندهای چرخه مهربانی را تکمیل می کنند.
به مهربانی در حال حاضر در حال پایلوت عملیاتی در موسسه دارالاکرام است و ۲۰۴ دانش آموز منتظر بورسیه و ۱۹ دانش آموز بورسیه شده در ان وجود دارند.
در دوره پایلوت که از ۱۵ شهریور ماه آغاز شده، تا اینجای کار ۳۵ حامی بیش از ۷ میلیون تومان پرداخت کرده اند.
همچنین تعداد همراهان مهربانی ۲۳۱ نفر و تعداد دانش آموزان معرفی شده که هنوز تایید نشده اند، ۲۵۰ نفر می باشد.

Comments

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *